Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2010

Πρόγραμμα Ενεργών πολιτών για το Δήμο Βέροιας

Ο νέος διευρυμένος Δήμος Βέροιας περιλαμβάνει  πέρα από την Πόλη μας την αρχαία πρωτεύουσα των Μακεδόνων Βεργίνα – Αιγές,
τον ορεινό όγκο της περιοχής, Πιέρια και Βέρμιο - τα δάση των οποίων καλύπτουν το 28% της έκτασης του Νομού- που αποτελούν χώρους ιδιαίτερου φυσικού κάλλους,
το μοναδικό Αλιάκμονα που διασχίζει τα δύο βουνά,  με χώρους αναψυχής, αγροτουρισμό, υδροηλεκτρικά έργα, κ.λ.π.
Συμπεριλαμβάνει επίσης τον κάμπο της Δοβρά και του Αποστόλου Παύλου, με ότι αυτό σημαίνει για την αγροτική παραγωγή και την αγροτική οικονομία της περιοχής.
Η απασχόληση στον πρωτογενή τομέα  είναι υψηλή. Εμφανίζει εκτός των άλλων και προβλήματα αναδιάρθρωσης της παραγωγικής του βάσης.                                                                                                                               

Παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα στην ανεργία και στην απασχόληση κυρίως λόγω:                 1.  Της μεγάλης μείωσης των εξαγωγών οπωρ/κων συγκριτικά με την περίοδο 1975-1995 και της χαμηλής τιμής των αγροτικών προϊόντων. 
2. Της  αρνητικής  πορείας της κλωστοϋφαντουργίας στο Νομό και της μετεγκατάστασης βιομηχανιών σε βαλκανικές χώρες και της έλλειψης επενδύσεων.
Ο κίνδυνος της φτώχειας, εμφανίζεται απειλητικός.
Οι σχετικές με την αγορά εργασίας δράσεις θα πρέπει να εστιάσουν στον  πρωτογενή τομέα παραγωγής αλλά και στη μεταποίηση, στην αλλαγή παραγωγικού προτύπου, στον εκσυγχρονισμό του με τη στήριξη ποιοτικών  παραδοσιακών και νέων προϊόντων.
Ο τομέας του τουρισμού και των υπηρεσιών μπορεί να αποτελέσει πρόσθετο δυναμικό παράγοντα ανάπτυξης σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των υπηρεσιών του Δήμου.
Ιστορικά στοιχεία
 Η περιοχή της Βέροιας-Ημαθίας κατέχει μια σημαντική θέση στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η Βέροια κοντά στις Αιγές αποτέλεσε μια από τις σημαντικές πόλεις- πρωτεύουσες τα χρόνια Φιλίππου, των Αντιγονιδών ( 294 π.Χ. – 168 π.Χ. ) και των Ρωμαίων. Αποτέλεσε πόλη-κέντρο του βυζαντίου. Αποτέλεσε ένα συμπληρωματικό δίπολο με τη Νάουσα ( κέντρο του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα στη Μακεδονία, το 1821), ένα από τα πρώτα κέντρα  του βαλκανικού καπιταλισμού, στα 1900 περίπου.
Σήμερα έχουν απολέσει τη δυνατότητα να έχουν μια κάποια κεντρικότητα στην εθνική και διεθνή πραγματικότητα αφού κυριαρχούνται από τον « αθηνοκεντρισμό», με τη  μεγάλη βαρύτητα που έχει στην οικονομική, ιδεολογική και οικιστική συγκρότηση της χώρας.

Η άλλη λογική και φιλοσοφία  μας για το Πρόγραμμα

Οικοδομείται στη βάση των αρχών που θέσαμε:
                             Ενεργοί πολίτες
                             Ανοιχτές και διάφανες δημοκρατικές διαδικασίες
                             Λογική διεκδικητική
                             Παρεμβατική δράση με αποκαλύψεις όπου και όταν χρειαστεί
                             Με πρόταγμα τον άνθρωπο και το περιβάλλον
                             Με απόρριψη του Δημαρχοκεντρικού μοντέλου και των   πελατειακών  σχέσεων.
                             Την αντιπαράθεση με το μνημόνιο ή τα μνημόνια.
                             Μαζί με τα κινήματα των πολιτών
                             Με το  να αλλάξει ο Δήμος μας σε λειτουργία, σε σχέδιο, σε ανάπτυξη, σε ποιότητα και αισθητική, να γίνει περισσότερο κοινωνικά αλληλέγγυος, πιο ανθρώπινος, πιο  πράσινος  και πλουραλιστικός-συμμετοχικός.
Δεν έχουμε καμία δέσμευση απέναντι σε κανέναν παρά μόνον απέναντι στις  αρχές μας, στις ανάγκες των ανθρώπων και απέναντι στη συνείδησή μας.
Η στασιμότητα
Η Διαπίστωση της στασιμότητας για το Δήμο μας και το Νομό μας είναι εκ των ων ουκ άνευ. Προβλήθηκε  και συνομολογήθηκε με τον πιο επίσημο και κατηγορηματικό τρόπο από καθημερινή εφημερίδα της πόλης μας και από όσους παράγοντες της περιοχής έδωσαν απαντήσεις .
 Όλα αυτά  πριν να οδηγηθούμε στο ΔΝΤ και πριν την παρέμβαση της «Τρόικα»  και την επιπρόσθετη  ύφεση που δημιούργησε και η οποία επιβάρυνε την κατάσταση.
Λάβαμε υπόψη κάποιες από τις διαπιστώσεις και αξιοποιήσαμε αξιόλογες προτάσεις. (ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ σχετικής Ημερίδας)
 Καταθέτουμε, κατά πρώτον, τις « προτεραιότητες»  και «κόκκινες γραμμές»:
1.    Σαφείς δεσμεύσεις και στόχους όλων για την προστασία, αναβάθμιση και επέκταση του πρασίνου και των ελεύθερων χώρων. Αποκλεισμός κάθε διάθεσής τους για άλλη χρήση.
2.    Πόλη φιλικότερη στη συγκοινωνία των μαζικών μέσων μεταφοράς, το περπάτημα και το ποδήλατο, με αμφισβήτηση της ασφυκτικής κυριαρχίας του ΙΧ.
3.    Βιώσιμη διαχείριση των σκουπιδιών με ανακύκλωση στην πηγή, με αποκλεισμό της καύσης και στόχο μια πόλη με μηδενικά απόβλητα.
4.    Έμφαση στη δημοκρατία και τη διαφάνεια στο Δήμο.                                        
5.    Έμφαση στην ανάπτυξη της περιοχής με μείωση της ανεργίας και υποαπασχόλησης.
6.    Σεβασμό στους αυτοδιαχειριζόμενους χώρους πράσινου και πολιτισμού που έχουν δημιουργηθεί από κινήματα πολιτών
Η κρίση και Το μοντέλο ανάπτυξης        
 Η κρίση δεν αποτελεί φυσικό φαινόμενο που προέκυψε ξαφνικά. Σ’ αυτήν οδήγησαν συγκεκριμένοι άνθρωποι με τις επιλογές τους σε κεντρικό αλλά και τοπικό επίπεδο.
Σε ότι αφορά τις παθογένειες του αναπτυξιακού  μοντέλου, πρέπει να προσδιορίσουμε τις βαθύτερες αίτιες τους και όχι μόνο τα αποτελέσματα.
Είναι πρόβλημα διαχρονικό  και συνδέεται άρρηκτα με το μοντέλο ανάπτυξης της Ελλάδας τουλάχιστον των τελευταίων  δεκαετιών.
  Για τον Νομό μας και το Δήμο μας η κύρια οικονομική του βάση είναι ο πρωτογενής τομέας             ( γεωργία, κτηνοτροφία, μεταποίηση γεωργικών προϊόντων και εμπορία).
Ενταχθήκαμε στην ευρύτερη αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου λειτουργούσαν  κανόνες με θετικά και αρνητικά. Αντί να αξιοποιήθουν οι επιδοτήσεις,  η κατάργηση δασμών, το κοινωνικό κράτος, η διαφάνεια, η αξιοκρατία, η οργάνωση του κράτους, των συνεταιρισμών, οι αμοιβές, τα περιβαλλοντικά θέματα κ.λ.π.
 Θεοποίησαν τις επιδοτήσεις και μέσω της διαχείρισής  τους ενίσχυσαν το κομματικό κράτος, μετέτρεψαν το συνεταιριστικό κίνημα σε εκλογικό ρουσφετολογικό μηχανισμό και εστία διαφθοράς με αποτέλεσμα την κατάρρευση του . Παράλληλα απαξίωσαν την παραγωγική διαδικασία μέσω της χωματερής  με  αποτέλεσμα την υποβάθμιση της αγοράς και ελάχιστα έργα υποδομών. Αυτή η κατάσταση στο νομό μας εκφράζεται- απεικονίζεται με την αποβιομηχάνιση του νομού και του δήμου, τον κατακερματισμό του συνεταιριστικού κινήματος (και την εκποίηση των περιουσιακών του στοιχείων για να παρατείνει την επιβίωση του, ενώ γνωρίζουμε τι κεφάλαια μαύρα απορροφήθηκαν από τις αποσύρσεις και  σε ποιους κατέληξαν.)
Γνωρίζουμε  πόσα  χάθηκαν από την λαχαναγορά της Κουλούρας ( Χωρίς καμία αξιοποίησή της), πόσα εκατομμύρια πληρώνουμε πρόστιμα ετησίως  από τον τρόπο εφαρμογής του ΟΣΔΕ (110 εκ. ευρώ μόνο το 2008 1.104,7 εκ. ευρώ από το 1999-2008 ) , από τις ανεξέλικτες χωματερές κ.α.

 Μελέτες που  εκπονήθηκαν πριν μερικά χρόνια με αντικείμενο τις  εναλλακτικές καλλιέργειες και την αναδιάρθρωση της κτηνοτροφίας με γνώμονα τις εσωτερικές και διεθνείς καταναλωτικές τάσεις για μια ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη στην Κ. Μακεδονία δεν απασχόλησαν τα θεσμικά όργανα του νομού.   Έτσι,  ενώ πληρώθηκαν  με εκατομμύρια Ευρώ, δεν αξιοποιήθηκαν αυτές οι μελέτες.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση τα προηγούμενα χρόνια

Επισημαίνουμε ότι η αυτοδιοίκηση  κάθε άλλο παρά λειτούργησε ικανοποιητικά στην προηγούμενη περίοδο. Οι δημοτικές αρχές εγκαλούνται στην πλειοψηφία τους για διαφθορά, αδιαφάνεια, πελατειακές σχέσεις με τους εργαζόμενους και τους δημότες, και αρκετές φορές για περιφρόνηση των πολιτών και της δημοκρατίας.
Αυτός ο εκφυλισμός είναι αποτέλεσμα, από τη μια, της νομής των αποκεντρωμένων θεσμών, από τον δικομματισμό και από την άλλη, της παράδοσης στο ιδιωτικό κεφάλαιο της παραγωγής έργων και υπηρεσιών (ΣΔΙΤ και όχι μόνο). Πέραν του ότι οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι ( ΚΑΠ) ήταν ανεπαρκείς  υπήρξε κακοδιαχείριση των υπαρκτών πόρων. Διασπάθιση του δημοσίου χρήματος, με εξωτερικές εργολαβίες έργων και υπηρεσιών, με δαπάνες επικοινωνιακού τύπου για προβολή και ατομικό πλουτισμό.  Υπήρξαν αυξήσεις στα δημοτικά τέλη και η υποχρέωση των δημοτών να πληρώνουν για  τις περισσότερες κοινωνικές υπηρεσίες της αυτοδιοίκησης.
Πολλοί δήμοι είναι σήμερα χρεωμένοι και θα οδηγηθούν μέσω «Καλλικράτη» σε Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης, πράγμα που σημαίνει ότι θα τους επιβληθεί αναστολή πρόσληψης προσωπικού και συμβάσεων μίσθωσης έργου καθώς και απαγόρευση σύναψης δανείου.
Σήμερα πρέπει να γίνει σαφές ότι το κοινωνικό κράτος δέχεται ισχυρά πλήγματα και στους τομείς που χειρίζεται η αυτοδιοίκηση.
Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)  και οι τοπικοί πόροι από δημοτικά τέλη και άλλα έσοδα, αφορούν στις κοινωνικές παροχές των παιδικών σταθμών, των νηπιαγωγείων, των σχολείων, των δημοτικών ιατρείων, του πολιτισμού, του αθλητισμού, των υπηρεσιών για τους ηλικιωμένους, τους άστεγους, τα ΑΜΕΑ, τα εξαρτημένα άτομα κ.λπ.  Αφορούν, επίσης στις δαπάνες για το περιβάλλον και τη διασφάλιση δημόσιων χώρων και κοινωνικών υποδομών. Οι ΚΑΠ έχουν ήδη μειωθεί σημαντικά, όπως και τα έσοδα της εξαιτίας της ύφεσης.  Όλα αυτά  οδηγούν στην αδυναμία της δωρεάν παροχής κοινωνικών υπηρεσιών.
Μετά την Τρόικα  είναι βαθύτερη η ύφεση της ελληνικής οικονομίας.
Η κατάσταση επιδεινώνεται και είναι αμφίβολο αν η αυτοδιοίκηση θα μπορεί ν’ ανταπεξέλθει σε λειτουργικές δαπάνες (μισθοί, ηλεκτροφωτισμός, καθαριότητα κ.λπ.). Τα οικονομικά προβλήματα που θα προκύψουν σε συνδυασμό με τα οργανωτικά και διοικητικά, λόγω εσπευσμένης επιβολής του Καλλικράτη, προβλέπεται να δημιουργήσουν ζοφερή κατάσταση  στις νέες αυτοδιοικητικές μονάδες. ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ
Στο συγκεντρωτικό «αθηνοκεντρικό» μας  κράτος  οι ευθύνες των τοπικών αρχόντων, πρόεδρων, δημαρχών, νομαρχών κ.λ.π. δεν είναι μικρότερες από αυτές της  κεντρικής πολιτικής ηγεσίας.
 Δέχθηκαν το ρόλο  που τους  έδωσε η κεντρική εξουσία σαν ιμάντες μεταφοράς  της κεντρικής πολιτικής στο Δήμο και το Νομό.
Κυριαρχούμενοι από τη γενικότερη λογική των έργων βιτρίνας για επανεκλογή, αλλά και της διαχειριστικής λογικής  δεν δημιούργησαν υποδομές και δεν προχώρησαν στις απαιτούμενες προσαρμογές στους ευρωπαϊκούς κανόνες (εργαστήρια αναλύσεων, άδειες λειτουργίας κτηνοτροφικών μονάδων, αναγνωρίσεις  Ο. παραγωγών, διαχείριση απορριμμάτων, Αλιάκμονας , τάφρος 66, κ.α)
Δε μπόρεσαν να δημιουργήσουν ένα μακροχρόνιο σχέδιο ολοκληρωμένης ανάπτυξης (στο όποιο θα εντασσόταν όλοι οι φορείς και επενδυτές) για τον Νομό ή τους Δήμους, παρότι τα ευρωπαϊκά προγράμματα το βάζανε σαν προϋπόθεση για χρηματοδότηση.
Δεν έχουν συνειδητοποιήσει -και αυτό είναι το πιο σημαντικό- την ταυτότητα του Νομού με τις δυνατότητες και τα  συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η ΗΜΑΘΙΑ.

Αυτοτελής και σημαντικός ρόλος της ΤΑ

Σήμερα απαιτείται ένας αναπτυξιακός σχεδιασμός, αποτελεσματικός, σε εθνικό επίπεδο που να ενοποιεί τον παραγωγικό ιστό της χώρας, θα αξιοποιεί τις αναπτυξιακές, παραγωγικές και ανταγωνιστικές δυνατότητες, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και το ανθρώπινο δυναμικό και θα επιτρέπει ορθολογικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Αυτό προϋποθέτει ένα πεδίο σύνθεσης και συντονισμού των επιμέρους δημοτικών και περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Η αυτοδιοίκηση λοιπόν πρέπει να ανταποκριθεί, με το δικό της αυτοτελή και σημαντικό ρόλο, στις μεγάλες σύγχρονες προκλήσεις που αφορούν βασικούς άξονες όπως:
 Τις  Διαδικασίες Προσδιορισμού των Στρατηγικών Στόχων
 Τους ίδιους τους Στρατηγικούς  Στόχους του Δήμου και της υλοποίησης τους.

Στην οικονομική και οικολογική κρίση οι «Ενεργοί πολίτες»  απαντούμε με ριζικές αλλαγές στις προτεραιότητες της πολιτικής, της παραγωγής και της κατανάλωσης.       
Αμφισβητούμε  την κοινωνία του κέρδους και τονίζουμε  την ανάγκη ριζικών  αλλαγών στις αξίες των ανθρώπων αλλά και στον τρόπο ζωής και παραγωγής.                                                                                                                                               Στηρίζουμε   κάθε προσπάθεια χειραφέτησης του ανθρώπου, ενισχύοντας την κοινωνική δικαιοσύνη και καλλιεργώντας την ατομική και κοινωνική ευθύνη.                 Προωθούμε  μια συνεργατική αντίληψη, αυτόνομων κοινοτήτων και αλληλέγγυων ενεργών πολιτών με οικολογικό προσανατολισμό.

     Προγραμματισμός – Ανάπτυξη
Παραγωγική βάση, ανεργία, νέο μοντέλο σχεδίου και ανάπτυξης αύξηση δημοσίων επενδύσεων, δημοτικών επενδύσεων, ανάπτυξη συνεταιριστικής αντίληψης, αναστροφή του κλίματος ιδιωτικοποιήσεων ή κλεισίματος επιχειρήσεων και εισαγωγής προϊόντων από το εξωτερικό.
 Ένας από τους σημαντικούς παράγοντες της κρίσης που παρουσιάζει ο Νομός σήμερα είναι μεταξύ των άλλων και η έλλειψη ενός επιστημονικά τεκμηριωμένου σχεδίου ανάπτυξης  σε συνδυασμό με ένα σχέδιο χωροταξικής οργάνωσης.
 Μια συγκροτημένη δράση των φορέων της τοπικής κοινωνίας για την έναρξη και εκπόνηση του παραπάνω σχεδίου σίγουρα θα βρει  προσφορότερο έδαφος.
Για την ανάπτυξη μιας περιοχής στην κατασκευή μεγάλων έργων σημασία έχει η μακροχρόνια συμβολή του στην οικονομία του τόπου,  οι επιπτώσεις  στους τομείς  της κοινωνικής ευημερίας και του περιβάλλοντος.  Μεγάλη σημασία έχει και το κόστος κατασκευής και  λειτουργίας ενός τέτοιου έργου.
Η ανάθεση της μελέτης και κατασκευής μεγάλων δημοσίων έργων δίνεται κατά κανόνα σε μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες εκτός Νομού ( γιατί άραγε; ), με αποτέλεσμα τη μικρή εισροή εισοδήματος σε κατοίκους του Νομού (εργολάβους, εμπόρους οικοδομικών υλικών και εργάτες ).
Σε ότι αφορά τα ευρωπαϊκά προγράμματα, συνήθως  δεν  αξιοποιούνται με βάση  τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή, αλλά αντίθετα οι Δημοτικές Αρχές και οι επιχειρήσεις της περιοχής προσαρμόζουν τις ανάγκες τους σε αυτά, γεγονός που έχει σαν συνέπεια να γίνονται αντιπαραγωγικές επενδύσεις.    (Κριτική αναφορά της ιεράρχηση, διαχείρισης και υλοποίησης  των έργων και δράσεων του ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 – 2013))

   Είναι ανάγκη  να δημιουργηθούν νέα προγράμματα με βάση τη νέα δομή, τη νέα πραγματικότητα και τις συγκεκριμένες  ανάγκες για χρηματοδότηση στο Δήμο Βέροιας.

     Χωρικός σχεδιασμός- Αναπλάσεις- Αστική και περιαστική

  Όραμα μας είναι να βελτιώσουμε την  ποιότητα ζωής στην πόλη μας. Βασικό συστατικό για τη βελτίωση αυτή είναι πρώτα απ’ όλα η αλλαγή της αντίληψης του τι είναι αυτό που πραγματικά βελτιώνει την ποιότητα της ζωής μας όσον αφορά το αστικό περιβάλλον: είναι οι περισσότερες θέσεις στάθμευσης για τα αυτοκίνητα;  Είναι οι μεγάλοι σε πλάτος δρόμοι όπου οι έλληνες οδηγοί θα αναπτύσσουν ταχύτητες πίστας αγώνων; Είναι μήπως το να είναι τόσο κοντά οι πολυκατοικίες ώστε  να μπορείς να διαβάζεις τους υπότιτλους από την ταινία που βλέπει ο γείτονας;
 Πιστεύουμε πως τα παραπάνω δεν είναι ποιότητα ζωής αλλά υποβάθμισή της  γι αυτό προτείνουμε για το αστικό περιβάλλον:
      -Επανασχεδιασμό και αναθεώρηση του γενικού πολεοδομικού σχεδίου της Βέροιας.
Οποιαδήποτε νέα ένταξη περιοχής στο σχέδιο πόλης, πρέπει να γίνεται ως περιοχή αμιγούς κατοικίας, με όλες τις απαραίτητες κοινωνικές υποδομές, κοινόχρηστους χώρους πρασίνου και μικρά τοπικά κέντρα για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και μόνον αυτών.

Οι αναπλάσεις της Δημοτικής αρχής που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ πρέπει να διερευνηθούν  ως προς τη σκοπιμότητα τους, ως προς τις περιβαλλοντικές τους παραμέτρους, την αισθητική τους κλπ.
Διεκδικούμε  αναπλάσεις με σχέδια που θα συμπληρώνουν  την κληρονομιά της πόλης , με υλικά της περιοχής που θα δένουν με το περιβάλλον και την ιστορία της.

Η Μονοδρόμηση  Μητροπόλεως  να γίνει άμεσα με προοπτική και στρατηγικό στόχο την πεζοδρόμησή της.
( Σε συνδυασμό με Parking  αυτοκινήτων και με τις συγκοινωνίες της πόλης και περιοχής π.χ. ελαφρύ τράμ ενταγμένο σε κοινό πρόγραμμα με αυτό της Θεσσαλονίκης).
      -Κανένα νέο δημοτικό κτίριο να μην κατασκευαστεί σε ελεύθερο χώρο. Θα πρέπει  να υπάρξει δέσμευση του  Δήμου ότι οι ελεύθεροι  δημοτικοί χώροι θα μετατραπούν σε χώρους πρασίνου και τα κτίρια θα κατασκευάζονται  είτε κατεδαφίζοντας  παλιά, είτε ανακαινίζοντας παλιά κτίρια που  σήμερα υπάρχουν στον  Δήμο.
      -Όλα τα νέα κτίρια που κατασκευάζονται θα πρέπει να τηρούν από το 2012 τον Κανονισμό Ενεργειακής Αποδοτικότητας  Κτιρίων.
      -Φύτευση όλων των χαρακτηρισμένων χώρων ως προκήπια και ακάλυπτοι χώροι πολυκατοικιών.
      -Υποστήριξη της ιδέας δημιουργίας διαδημοτικού ή μητροπολιτικού φορέα διαχείρισης ενδοαστικού πρασίνου με θεσμική προστασία  των νερών (Ποταμών και  χειμάρρων)  και συμμετοχή/εκπροσώπηση  Περιβαλλοντικών  και Οικολογικών  Οργανώσεων στη διαμόρφωση της τύχης  αλλά και συμβουλευτικά  στον τρόπο διαχείρισης του ενιαίου οικολογικού  αυτού δικτύου.
      -Δημιουργία εθελοντικών ομάδων (με συμμετοχή και των ανθρώπων της τρίτης  ηλικίας ως δημιουργική  απασχόληση) πρασίνου σε κάθε μια από  τις συνοικίες ή γειτονιές του  Δήμου. Στόχος η αξιοποίηση και το «πρασίνισμα» κάθε ελεύθερου και ανεκμετάλλευτου χώρου.
     Αγροτικά (Γεωργία –Κτηνοτροφία)-Απασχόληση
Ζούμε σε ένα Δήμο που το 30% του πληθυσμού είναι αγρότες.
Είναι αυτονόητο πως απαιτούνται (εδώ και χρόνια βέβαια) : καθοδήγηση, υποδομές, στήριξη για τους αγρότες.
Είναι επιβεβλημένο μετά από την αναγκαία και απαραίτητη εξυγίανση των αγροτικών συνεταιρισμών να υπάρξει επιτέλους μια άλλη λειτουργία όλου του δικτύου παραγωγής, επεξεργασίας, τυποποίησης και εμπορίας, να υπάρξει φορέας μελέτης και ανάλυσης της προοπτικής των καλλιεργειών για τα επόμενα χρόνια (επιτραπέζιο ροδάκινο, συμπύρινο, κομπόστα, φρούτα, λαχανικά, νέες καλλιέργειες, τυποποίηση, επεξεργασία τροφίμων κλπ), τις ανάγκες των αγροτών κλπ (Παράλληλα και ανεξάρτητα με αντίστοιχους φορείς της Πολιτείας)
Σχέδια Δράσης στοχευμένα στις συγκεκριμένες γεωργικές καλλιέργειες-παραγωγές και σε δραστηριότητες του δευτερογενούς τομέα με προστιθέμενη αξία για τα ίδια προϊόντα.
Να δοθεί έμφαση στις Βιολογικές καλλιέργειες.

Δυο είναι οι στρατηγικοί ΚΛΑΔΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ στόχοι του νομού:
Πρώτος ο κλάδος με αγροτικά ( Γεωργοκτηνοτροφικά) προϊόντα- τρόφιμα
Δεύτερος ο εναλλακτικός τουρισμός.
Δυο οι στρατηγικοί ΚΛΑΔΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  στόχοι του νομού 
Πρώτος ο κλάδος  με αγροτικά ( Γεωργοκτηνοτροφικά) προϊόντα- τρόφιμα
Δεύτερος ο εναλλακτικός τουρισμός

Σήμερα ο κλάδος των τροφίμων, κλάδος  με οικονομική και κοινωνική διάσταση,  είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία στην Ευρώπη αλλά και κλάδος που μπορεί να στηριχτεί σε ήπιες μορφές μικρών φιλικών προς το περιβάλλον μονάδων . Η Ελλάδα είναι μια χώρα που  έχει ιδανικές συνθήκες παραγωγής τροφίμων υψηλής ποιότητας και θρεπτικής άξιας   λόγο του κλίματος (ηλιοφάνεια, μικροκλίματα, παράδοση στην οικογενειακή προσωπική μορφή παραγωγής).
Τα δημητριακά μας που θα έπρεπε να είναι σήμερα μόνο για παιδικές τροφές και προϊόντα επώνυμα, πωλούνται  μαζί με αυτά της βόρειας Ευρώπης τα οποία είναι μόνο για ζωοτροφές και αυτές χαμηλής ποιότητας.
Τα  φρούτα και τα λαχανικά μας, η κομπόστα ροδάκινο (πρώτη θέση στην παγκόσμια αγορά) κυκλοφορούν με  ετικέτα την «αλυσίδα διανομής» και πουθενά δεν αναφέρονται ως ελληνικά προϊόντα.
Τα κρέατα μας, με τον τρόπο εκτροφής και τις ελληνικές ζωοτροφές, άντεξαν σε όλα τα σκάνδαλα των τελευταίων χρονών όμως,  εισάγουμε το 75% του μοσχαρίσιου κρέατος και 70% του χοιρινού.  Περίπου 1,5 δισεκατ. Ευρώ  δαπανώνται κάθε χρόνο για εισαγωγές κρεάτων και γαλακτοκομικών.
Ενώ η ζήτηση για τη φέτα  στην παγκόσμια αγορά είναι 500.000 ton η Ελλάδα παράγει σήμερα 120.000 από τους οποίους οι 80.000 καταναλώνονται στην εσωτερική αγορά.

Για την  Ελλάδα  και ιδιαίτερα για την Ημαθία πρέπει να είναι μονόδρομος  η ανάπτυξη στον κλάδο των τροφίμων με κριτήρια αειφόρου ανάπτυξης και παράγωγης διαφοροποιημένων επώνυμων  προϊόντων ποιότητας.
Βελτίωση ορεινών βοσκοτόπων, κίνητρα για τη δημιουργία σύγχρονων ζοωτροφικών μονάδων.
Μια σοβαρή πολιτική στρατηγικής σημασίας που θα βάλει σαν στόχο την παραγωγή των 500.000 τόνων θα  σημαίνει 40.000 χιλιάδες νέες κτηνοτροφικές μονάδες οικογενειακής μορφής με παραγωγή 35-40.000 κιλά γάλακτος ετησίως και θα έχει τα παρακάτω αποτελέσματα:  
  Τη δημιουργία  80.000 χιλιάδων θέσεων εργασίας άμεσα και 40.000 έμμεσα (στην παραγωγή ζωοτρόφων στις κατασκευές ,στην μεταποίηση του γάλακτος και σε υπηρεσίες στήριξης κ.λ.π.).


Ανατροπή της σχέσης φυτικής-ζωικής παράγωγης 70/30.
Διατήρηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο, και την περιβαλλοντική στήριξη των ορεινών περιοχών.   
  Εξοικονόμηση πολύτιμου συναλλάγματος. 
 Το ροδάκινο και η  φέτα, (όπως και το λάδι) μπορούν να γίνουν  τα «γκεσέμια» στις εξαγωγές των ελληνικών προϊόντων, να απευθύνονται στην πιο απαιτητική ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά σαν προϊόντα ποιότητας –πιστοποιημένα και διαφοροποιημένα από τα αντίστοιχα φθηνά,  μεταλλαγμένα, χαμηλής ποιότητας και επικίνδυνα των τρίτων χωρών. 

    Αγωνιζόμαστε για μια νέα κατεύθυνση της γεωργίας. Η βαθιά κρίση θα πρέπει να κινητοποιήσει για σημαντικές αλλαγές στην πολιτική για τον αγροτικό τομέα και την ύπαιθρο συνολικότερα, με διαφοροποίηση των σημερινών οργανωτικών, κοινωνικών και διοικητικών παραγόντων, της εκπαίδευσης και υποστήριξης των αγροτών.
   Η γεωργία στην Ημαθίας σήμερα, θα πρέπει να στραφεί στην εξειδικευμένη και υψηλής ποιότητας παραγωγή με βασική της συνιστώσα τη βιολογική γεωργία. Αυτό απαιτεί σαφή πολιτικό σχεδιασμό και κατάλληλη υποστήριξη την οποία μπορεί να παρέχουν πέρα από τις κρατικές αρχές και οι δύο βαθμοί της αυτοδιοίκησης, αλλά και σχεδιασμένη προσπάθεια από τους ίδιους τους αγρότες και ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής (τυποποίηση, διαφήμιση,εμπορία, διανομή).
    Παράλληλα, πρέπει να δοθούν κίνητρα για διασύνδεση της αγροτικής οικονομίας με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (αγροπεριβαλλοντικά σχέδια, προστασία και διαχείριση περιοχών NATURA, προστασία βιοποικιλότητας) καθώς και με άλλες παραγωγικές δραστηριότητες όπως η αγροτική μεταποίηση,
         Υποστηρίζουμε μέτρα όπως:
  -Ενίσχυση, με ολοκληρωμένο σχέδιο και εργαλεία, της βιολογικής γεωργίας, των τοπικών μικρών οικοτεχνιών, των αγροτουριστικών μονάδων και των τοπικών παραγωγικών πόρων. Δημιουργία ζωνών υποχρεωτικά βιολογικής καλλιέργειας γύρω από οικολογικά ευαίσθητες περιοχές και οικισμούς του Νομού Ημαθίας.
Σύνδεση των ενισχύσεων σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις με όρους και υποχρεώσεις για τήρηση συγκεκριμένων περιβαλλοντικών  και ποιοτικών προδιαγραφών στην παραγωγή.
Τακτική και έγκαιρη εξόφληση του συνόλου των ενισχύσεων για όλους τους δικαιούχους και απόδοση ευθυνών σε όσους δεν ολοκλήρωσαν έγκαιρα το “αγροτικό κτηματολόγιο” και το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.
 Δημιουργία ανεξάρτητων δικτύων παραγωγής-διανομής- κατανάλωσης αξιοποιώντας, την υπάρχουσα σημαντική εμπειρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δίκτυα παραγωγών-καταναλωτών για απευθείας διακίνηση, χωρίς μεσάζοντες.
 Υποχρεωτική αναγραφή της προέλευσης των αγροτικών προϊόντων και θέσπιση φερέγγυων μηχανισμών επαλήθευσης. Στόχος είναι περισσότερη διαφάνεια για τους καταναλωτές και δυνατότητα επιλογής τοπικών προϊόντων που δεν έχουν διανύσει  εκατοντάδες χιλιόμετρα για να φτάσουν  στον τόπο κατανάλωσης.
Μετατροπή των σημερινών λαϊκών αγορών σε αγορές αποκλειστικά αγροτών- παραγωγών.
 Εισαγωγή των προϊόντων βιολογικής γεωργίας στα νοσοκομεία, παιδικούς σταθμούς και σχολεία του Νομού Ημαθίας στο πλαίσιο μιας πολιτικής "πράσινων δημόσιων προμηθειών".
 Βιολογική γεωργία - κτηνοτροφία, αγροπεριβαλλοντικά μέτρα, ποιοτική γεωργία.
 Ταχεία χορήγηση του “ποιοτικού παρακρατήματος” με προτεραιότητα στις εκμεταλλεύσεις της βιολογικής γεωργίας και της ολοκληρωμένης διαχείρισης.
  Είναι αναγκαία η στροφή σε ποιοτική και οικολογική αγροτική παραγωγή, η εφαρμογή καλών πρακτικών που προστατεύουν τα εδάφη και τη βιοποικιλότητα, εξοικονομούν νερό και ενέργεια, προστατεύουν τα νερά από τη ρύπανση με ελάχιστη η καθόλου χρήση λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, επιλέγουν καλλιέργειες προσαρμοσμένες στο τοπικό περιβάλλον και τελικά επιτυγχάνουν  το ζητούμενο: ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα.
Μέτρα που θα μπορούσαν να παρθούν:
 Συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση των παραγωγών ( Δημιουργία Γεωργικής Σχολής στο Δήμο μας ) σχετικά με καινοτόμα προγράμματα, που εισάγουν και εδραιώνουν καλές γεωργικές /κτηνοτροφικές πρακτικές.                                               Λειτουργία στην Περιφέρεια ενός αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου της χορήγησης και χρήσης φυτοφαρμάκων, ώστε να προστατευθεί η υγεία τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών.                                                                                   Αξιοποίηση των αγροτικών/κτηνοτροφικών υπολειμμάτων είτε μέσω παραγωγής κομπόστ για τον εμπλουτισμό των εδαφών και την προστασία από διάβρωση, είτε μέσω της παραγωγής βιοκαυσίμων για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της αγροτικής παραγωγής.                                                                                                       Υλοποίηση ολοκληρωμένων αγρο- περιβαλλοντικών σχεδίων για τη βιωσιμότητα της υπαίθρου, τον οικολογικό και αγροτικό τουρισμό και για να δοθεί προτεραιότητα στα συμφέροντα των μικρών αγροτών σε όλο τον Νομό Ημαθίας.
Ίδρυση μελισσοκομικών πάρκων.
     Περιβάλλον- ποιότητα ζωής
Στόχος η δυναμική και χαρακτηριστική  αύξηση του πράσινου στο Δήμο μας.
Νερά σε κάθε πλατεία, τα νερά της πόλης (άλλο συγκριτικό πλεονέκτημα) στην επιφάνεια…
Αξιοποίηση  της περιοχής του ταμιευτήρα νερού στον Αλιάκμονα και της όχθης μέχρι το Μοναστήρι του Προδρόμου και της Μουτσιάλης,
 της περιοχής πλατανάκια της Βεργίνας και
 να αξιοποιηθεί η τεχνητή λίμνη του Λογγά, στο Δάσκιο, λίμνη εξαιρετικού κάλλους.
Διαμόρφωση της κοίτης στην περιοχή κάτω από τον ταμιευτήρα νερού.

ΟΧΙ (προς Θεού) σε ΧΥΤΥ στη θέση (12) δίπλα και πάνω από τον Αλιάκμονα , κοντά στη Βεργίνα και τον ταμιευτήρα νερού για τη Θεσσαλονίκη.

Να αξιοποιηθούν τα περιβαλλοντικά μονοπάτια του Βερμίου και των Πιερίων, ώστε να αυξήσουμε τον ντόπιο τουρισμό και όχι μόνο.
Θα επιδιώξουμε εγγυήσεις για σεβασμό σε αυτοδιαχειριζόμενους χώρους πράσινου και πολιτισμού που έχουν δημιουργηθεί από κινήματα πολιτών
 Ο ρόλος και η ευθύνη του Δήμου  Βέροιας είναι να εφαρμόσει τη νομοθεσία (άρθρο 8 του νόμου 2939) με αποτελεσματικά προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης, με συμμετοχή της κοινωνίας με σαφείς δεσμευτικούς στόχους και  χρονοδιαγράμματα.                                                                                                               
Μέτρα που θα μπορούσαν να παρθούν σήμερα:                                                                                                      
Να  προχωρήσουμε στην εναλλακτική  διαχείριση απορριμμάτων – την  αποτελεσματική εφαρμογή της  νομοθεσίας – σε πράσινες θέσεις  εργασίας. Στόχοι είναι κατά προτεραιότητα  οι εξής: «Πρόληψη, μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση συσκευασιών, κομποστοποίηση των οργανικών, ασφαλής διάθεση του υπολοίπου σε χώρο υγειονομικής ταφής».
Προτάσσουμε την κοινωνία των μηδενικών αποβλήτων, την κοινωνία της ανακύκλωσης. Προτάσσουμε την ανακύκλωση στην πηγή, την προώθηση προγραμμάτων κομποστοποίησης των βιοαποικοδομήσιμων οργανικών υλικών σε επίπεδο κατοικίας (οικιακή κομποστοποίηση), γειτονιάς (κοινοτική κομποστοποίηση) και δήμου (δημοτική κομποστοποίηση) την εναλλακτική διαχείριση των υλικών εκσκαφών, οικοδομών και κατεδαφίσεων (μπάζα).
      Μπορούν να  δημιουργηθούν κοινωνικές επιχειρήσεις  επαναχρησιμοποίησης  (ρούχων, οικιακού  εξοπλισμού, συσκευών κ.ά.) από το  Δήμο Βέροιας ή από την Περιφέρεια. Οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται με την επαναχρησιμοποίηση είναι 50πλάσιες σε σχέση με την ταφή ή την καύση. Υπάρχουν σχετικά παραδείγματα στην Ευρώπη.
      Να  κλείσουν οριστικά και να αποκατασταθούν  οι ανεξέλεγκτοι χώροι διάθεσης  απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.). Λέμε όχι στην  καύση απορριμμάτων καθώς και  στη δημιουργία νέων ΧΥΤΑ. Δεν θεωρούμε  λύση τη δημιουργία νέων χώρων  ταφής ανεπεξέργαστων απορριμμάτων (ούτε και την προωθούμενη κατασκευή  βιομηχανικής εγκατάστασης καύσης αποβλήτων από έναν από τους ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες της χώρας με αμφίβολες από άποψη διαφάνειας διαδικασίες. Η καύση δημιουργεί μία (1) θέση εργασίας ανά 10.000 τόνους απορριμμάτων, όσο και οι ΧΥΤΑ, ενώ η επαναχρησιμοποίηση και εναλλακτική διαχείριση δημιουργούν 25-300 θέσεις εργασίας ανάλογα το προς διαχείριση υλικό!                                                                                                                                  Να ενδυναμώσει ο ρόλος της κοινωνίας των ενεργών πολιτών στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων διαχείρισης απορριμμάτων. Με εκστρατεία ενημέρωσης- ευαισθητοποίησης των πολιτών, θα πετύχουμε δραστική μείωση του όγκου των απορριμμάτων προς τελική διάθεση. Ενθαρρύνουμε τη  δουλειά που κάνουν σ’ αυτή την κατεύθυνση περιβαλλοντικοί  και κοινωνικοί φορείς και ζητάμε να ενισχυθούν  με κίνητρα και αντικίνητρα οι προσπάθειες προς αυτή την  κατεύθυνση. 
Σημαντικό ρόλο μπορεί και πρέπει να παίξει η εκπαιδευτική κοινότητα στην προσπάθεια ευαισθητοποίησης της κοινωνίας. Ουσιαστικό ρόλο των πολιτών  του κάθε περιφερειακού διαμερίσματος  στο καθαρισμό των χώρων μεταφόρτωσης  απορριμμάτων(Χ.Μ.Α.), στην τοποθέτηση των  κάδων ανακύκλωσης κ.α.
  Να χρησιμοποιηθούν τα οικονομικά εργαλεία για να πετύχουμε τη μείωση των απορριμμάτων. Προτείνουμε ένα σύστημα διαφοροποιημένης χρέωσης για τα απορρίμματα για τα νοικοκυριά και τους δήμους και χρηματοδότηση των δήμων ανάλογα με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις τους.
 Κίνητρα για τη μείωση της  χρήσης φυσικών πόρων και της ενέργειας, ώστε αν ένα προϊόν επιβαρύνει το περιβάλλον αυτό να αντανακλάται στην  τιμή του.
   Να λειτουργούν Προγράμματα συνεχούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών  στα συστήματα διαχείρισης των  απορριμμάτων καθώς επίσης στην  ορθή καταναλωτική συμπεριφορά.  Η ενημέρωση και η ατομική  υπευθυνότητα των πολιτών, καθώς επίσης και η εξοικείωσή τους με την οικιακή κομποστοποίηση και την επιμελή διαλογή στην πηγή απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση και πληροφόρηση.
  Να  γίνουν δράσεις και συνεργασίες  που θα στοχεύουν στην μείωση  της συσκευασίας στο εμπόριο καθώς επίσης στην εισαγωγή της πράσινης χημείας στη παραγωγική διαδικασία.
Δεσμευόμαστε να προωθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις σε τοπικό επίπεδο προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων.

     Φυσικοί πόροι-Ενέργεια
Διαχείριση υδάτων: Μακροχρόνιο σχέδιο για το νερό.
Ορυκτός πλούτος: Παρεμβάσεις ώστε να λειτουργούν τα λατομεία με τα ελάχιστα  προβλήματα για το περιβάλλον και να αποκαθιστούν το τοπίο.
Όχι στο Υπερλατομείο της δασικής έκτασης του Ξηρολίβαδου
Φυσικό αέριο για την Ημαθία
Ανεμογεννήτριες για τα ορεινά και φωτοβολταϊκά για την πόλη και τα πεδινά.
      Το  ενεργειακό είναι ένα από τα κρισιμότερα  ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει  η ανθρωπότητα σήμερα. Γίνεται ολοένα και πιο ξεκάθαρη η ανάγκη για μια ενεργειακή επανάσταση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και  των αναγκών που αυξάνουν, αλλά ταυτόχρονα και την προστασία της δημόσιας υγείας, τη δημιουργία ανθρώπινων πόλεων, την ενεργειακή ανεξαρτησία.
      Αν  και κρίσιμες αποφάσεις και δεσμεύσεις χρειάζονται σε Εθνικό επίπεδο,                    η Αυτοδιοίκηση έχει καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια για αλλαγή του ενεργειακού μας μοντέλου. Είναι στα χέρια των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών να προχωρήσουν πέρα και μπροστά από τις επιλογές των κυβερνήσεων. Να υιοθετήσουν σε τοπικό επίπεδο δεσμεύσεις για μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και να σχεδιάσουν μέτρα για την επίτευξή τους, με στρατηγικό στόχο τους Δήμους/Περιφέρειες μηδενικών εκπομπών.
      Μέτρα που θα μπορούσαν να παρθούν σήμερα:                                                                         -να καταρτιστεί Τοπικό/Περιφερειακό πρόγραμμα για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια. (Εξειδικευμένα κλιμάκια του δήμου/περιφέρειας δημιουργούνται σε κάθε δημοτική ενότητα, για δωρεάν καταγραφή των θερμικών απωλειών κάθε χώρου και πλήρη μελέτη θερμομόνωσης. Ο Δήμος/Περιφέρεια αναζητεί ευρωπαϊκούς πόρους για κάλυψη μέρους της δαπάνης και μεσολαβεί για χαμηλότοκη δανειοδότηση του υπόλοιπου).                                                                                                                   -να γίνουν πρότυπα εξοικονόμησης και ορθολογικής αξιοποίησης με ενεργειακές παρεμβάσεις σε όλα τα κτίρια και εγκαταστάσεις της πόλης, ξεκινώντας από τα δημοτικά κτίρια.                                                                                                                             -να τοποθετηθούν ηλιακοί θερμοσίφωνες σε όλα τα νέα κτίρια. Να δοθούν κίνητρα για προσαρμογή της χρήσης τους και  στη θέρμανση των κτιρίων, με διευθέτηση  των γραφειοκρατικών προβλημάτων.                                                                                           -να θεσπιστούν αυστηρές ενεργειακές προδιαγραφές στα νέα κτίρια, με άμεση εφαρμογή της σχετικής κοινοτικής οδηγίας που η χώρα μας καθυστερεί.                                                    Προώθηση  βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και  εφαρμογών όπως φωτοβολταϊκά και ήπια γεωθερμία για θέρμανση-ψύξη.                                                                                                               -να συνταχθεί πρόγραμμα για "πράσινες στέγες" σε κατοικίες και δημοτικά κτίρια. Να δημιουργηθεί δημοτικό γραφείο πληροφόρησης και τεχνικής υποστήριξης καθώς και ένα πακέτο με κίνητρα (επιδοτήσεις, χαμηλότοκα δάνεια, μείωση δημοτικών τελών) για τους δημότες που θα θελήσουν να καλύψουν τις ταράτσες τους με πράσινο στην πόλη τους.
      -να συνταχθεί μεγάλο πρόγραμμα και για «ηλιακές στέγες», με εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε ταράτσες κτιρίων(Δημοτικών κτηρίων, σχολείων κλπ). Παροχή από το Δήμο πληροφόρησης, τεχνικής υποστήριξης και κινήτρων.
      -να δοθούν κίνητρα και για άλλες εφαρμογές με θεαματική εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, όπως λαμπτήρες χαμηλής  κατανάλωσης ή ανεμιστήρες οροφής  για καλοκαιρινή δροσιά αντί για κλιματιστικά.
Παράλληλα όμως υπάρχουν και άλλα πεδία για  επείγουσες παρεμβάσεις:
      -Συμμετοχή της Βέροιας,  της Νάουσας και της Αλεξάνδρειας σε όλα τα σχετικά διεθνή δίκτυα πόλεων κατά της κλιματικής αλλαγής, συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων στις μεγαλουπόλεις των άλλων χωρών και μελέτη των δυνατοτήτων για αντίστοιχες εφαρμογές και εδώ.
      -Συμμετοχή  των Δήμων του Νομού μας  σε συνεργασία με άλλους δήμους, σε εγκαταστάσεις ηλιακής και αιολικής ενέργειας.                                                                                    -Για τις προμήθειες δημοτικών οχημάτων, βασικό κριτήριο η χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση καυσίμου. Εκπαίδευση των οδηγών τους για χρήση με χαμηλή κατανάλωση. Να διερευνηθούν οι προοπτικές για πιλοτικές εφαρμογές βιοκαυσίμων και ηλεκτροκίνησης (από ανανεώσιμη ενέργεια).
      -Εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των δημοτών για πρακτικά θέματα  εξοικονόμησης, σε συνεργασία με περιβαλλοντικές  οργανώσεις και άλλους  φορείς.
      -Εφαρμογή προγράμματος για χωριστή συλλογή των τηγανισμένων λαδιών, σε πρώτη  φάση από καταστήματα φαγητού, για  χρήση τους ως βιοκαύσιμα σε δημοτικά  οχήματα. Συνεργασία με ανάλογες εταιρείες.
      -Καμπάνια ενημέρωσης των εργαζομένων για την ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας και  ανακοίνωση των στόχων ανά υπηρεσία, ανά ιδιωτικό κατάστημα και γιατί όχι και ανά κτίριο.
     Υγεία

Νοσοκομείο: Παρεμβάσεις για ορθολογική λειτουργία και επέκταση που θα σέβεται την αξιοπρέπεια του ατόμου.
Λειτουργία Δημοτικών ιατρείων για πρωτοβάθμια περίθαλψη.
Θεραπευτικό τμήμα τοξικομανών στο Νοσοκομείο της Πόλης για την ευρύτερη περιοχή.

 Κατοχύρωση, Ενίσχυση και Αναβάθμιση της υπηρεσίας «Βοήθεια στο σπίτι»
Το καλό επίπεδο  υγείας αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια ευτυχισμένη ζωή. Στόχος μας  είναι με τις πολιτικές μας να δημιουργήσουμε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις μέριμνας αλλά και πρόληψης ώστε να έχουν οι  δημότες σε ένα καλό επίπεδο υγείας.
      Στον  τομέα της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών προτείνουμε:   -Τη δημιουργία νέων  δημοτικών ιατρείων( τουλάχιστον άλλων δύο) σε ορισμένα σημεία του νέου Δήμου (στα γραφεία των πρώην Κοινοτήτων ή Δήμων) που θα δέχονται τους δημότες. Στόχος λειτουργίας τους θα είναι  η προληπτική ιατρική.
      -Δημιουργία δικτύου κοινωνικών παντοπωλείων για τους άπορους και τους άνεργους του  Δήμου.                                                                                                                     
 -Προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας και ελληνικής ιστορίας για τους μετανάστες που ζουν στον Δήμο (μπορούν να ενταχθούν π.χ. στα Εσπερινά σχολεία).                                                                                                   -Δημιουργία δημοτικού ηλεκτρονικού γραφείου ευρέσεως εργασίας μέσω της αναβάθμισης της ιστοσελίδας του δήμου ώστε να υποστηρίζει αυτή την υπηρεσία και σε συνεργασία με το Εμπορικό Επιμελητήριο Ημαθίας. Οι υπηρεσίες θα είναι δωρεάν για τους δημότες. Στο γραφείο αυτό θα απευθύνονται όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Δήμο. Η καταχώρηση της αγγελίας θα είναι δωρεάν για τις επιχειρήσεις.                                                                                                                                                 –Διερεύνηση της δυνατότητας για εφαρμογή προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης ατόμων της τρίτης ηλικίας όπως «μπαξές  στον κήπο ή στην ταράτσα».                                                                                                         Η Δ/νση Περιβάλλοντος θα προσφέρει τους σπόρους και τεχνογνωσία και οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα αναλαμβάνουν να καλλιεργήσουν.
     Παιδεία-Πολιτισμός –Νέα γενιά-Αθλητισμός

 Η εκπαίδευση είναι αυτή που θα διαμορφώσει την επόμενη γενιά πολιτών.
 Όσο αφορά την διαμόρφωση του προγράμματος εκπαίδευσης αυτό καθορίζεται από την κεντρική κυβέρνηση. Όμως οι νέοι δήμοι που θα έχουν  την ευθύνη της σχολικής στέγης  θα μπορούν να επεμβαίνουν σε σημεία τα οποία έχουν σχέση με την λειτουργία των σχολείων.
 Ίδρυση Γεωργικής σχολής με Γυμνάσιο και Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο θα εξειδικεύονται οι νέοι της περιοχής.
Προτείνουμε τη δημιουργία Ερευνητικού Κέντρου που θα υποστηριχθεί από τον Δήμο και το Πανεπιστήμιο το οποίο πρέπει να παραμείνει και να επεκταθεί. Θα μπορούσε να ιδρυθεί ένα Ερευνητικό Κέντρο για την βιοποικιλότητα της χλωρίδας και πανίδας του Δήμου μας. Ένα Φαρμακευτικό Τμήμα επίσης, με φυτά που έχουν φαρμακευτική σημασία μπορεί να αποτελέσει πεδίο για έρευνα.
Δημιουργία δημοτικού ΙΕΚ για επιμόρφωση σε πολιτιστικές, τουριστικές και γεωργικές ειδικότητες.
  -Όλα τα σχολεία του Δήμου Βέροιας να γίνουν ολοήμερα. Με τον τρόπο αυτό θα βοηθηθούν οι εργαζόμενοι γονείς και θα ελαφρυνθούν οικονομικά σε συνδυασμό με την ενισχυτική διδασκαλία και την επακόλουθη μείωση ανάγκης για φροντιστήρια. 
  -Θα πρέπει να δημιουργηθούν δομές ώστε ειδικά στον τομέα της προσχολικής αγωγής να εξασφαλιστεί η αποδοχή όλων των παιδιών στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς  σταθμούς. Σήμερα υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία όμως με ευθύνη της διοίκησης του Δήμου  δεν τηρούνται  στο σύνολό τους.
  -Οι προαύλιοι χώροι των σχολείων (δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια) θα πρέπει να μετατραπούν σε οάσεις πρασίνου. Η κεντρική διοίκηση του  Δήμου με τις αρμόδιες υπηρεσίες  της και το εξειδικευμένο προσωπικό  της να δημιουργήσει πρότυπα για το «πρασίνισμα των σχολικών αυλών». Να μειωθεί το τσιμέντο και η άσφαλτος. Το σχέδιο να συζητείται και να συναποφασίζεται  με την διεύθυνση του σχολείου με  εθελοντική συμμετοχή μαθητών  και γονέων στις εργασίες.
Εξασφάλιση χώρων άθλησης με πράσινο.
 -Όλα τα κτίρια των σχολείων θα πρέπει να γίνουν πρότυπα ενεργειακής κατανάλωσης. Σύμφωνα με τα ευρήματα μιας επιβαλλόμενης  ενεργειακής  επιθεώρησης θα πρέπει να προταθούν  συγκεκριμένες δράσεις ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές  του νέου ΚΕΝΑΚ. Στόχος των δράσεων  αυτών θα είναι να καταστούν όλα τα σχολεία του Δήμου Βέροιας πρότυπα ενεργειακής κατανάλωσης και  γενικά κατανάλωσης/διαχείρισης πόρων σε όλη την Ελλάδα.
 -Διεξαγωγή μαθημάτων σε χώρους σχετικούς με το γνωστικό αντικείμενο  και εκπαιδευτικές  εκδρομές  με προηγούμενη προετοιμασία  της επίσκεψης από το σχολείο. Προτεραιότητα σε αρχαιολογικούς  και ιστορικούς χώρους που υπάρχουν στον διευρυμένο νέο Δήμο. Παράδειγμα ο αρχαιολογικός χώρος στη Βεργίνα τα μουσεία της Βέροιας κλπ.
 -Τα προϊόντα που θα διατίθενται από τα κυλικεία των σχολείων αλλά και τα γεύματα που παρέχονται από τους παιδικούς/βρεφονηπιακούς σταθμούς θα πρέπει να είναι  υγιεινής διατροφής και όσο είναι εφικτό βιολογικής προέλευσης στα πλαίσια  των «πράσινων προμηθειών» του  Δήμου Βέροιας που αναφέρεται σε άλλο σημείο.
   Στόχος μας είναι με τις παραπάνω δράσεις να αναδείξουμε το χώρο του σχολείου ως ένα χώρο που θα έχει ευχάριστο περιβάλλον και θα προσελκύει με ευχαρίστηση τους «εκπαιδευόμενους» αλλά και τους εργαζόμενους στις τάξεις του.

Συστηματική συντήρηση σχολείων, με υποδομές για την ασφάλεια  των μαθητών, ανελκυστήρες για μαθητές ΜΕΑ κλπ.

Κατασκευή δύο (2) Δημοτικών Σχολείων
-Δημιουργία 2 παιδικών και ενός βρεφικού σταθμού
-Κέντρο απασχόλησης βρεφών , νηπίων και παιδιών τις απογευματινές ώρες
-Δημιουργία νέων παιδικών χαρών
-Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου Νεολαίας στους χώρους του Δημοτικού Περιπτέρου της Ελιάς
-Νέοι χώροι μαζικής Άθλησης της Νεολαίας
-Πρόσβαση των μαθητών στα σχολεία με κατασκευή πεζόδρομων και ποδηλατοδρόμων
-Πράσινες αυλές στα σχολεία με τη φροντίδα των μαθητών. Κάθε χρόνο  βράβευση σχολείων από το Δήμο.
-Δημιουργία Δημοτικού Τουριστικού Γραφείου Εκδρομών που θα διοργανώνει πραγματικές εκπαιδευτικές εκδρομές για τους μαθητές των σχολείων της πόλης σε συνεργασία των πρακτορείων ταξιδιών.
-Δημιουργία γραφείου για τα ευρωπαϊκά σχολικά προγράμματα  και εύρεση ευρωπαϊκών σχολείων για ανταλλαγές μαθητών.
    Η στροφή προς μία Περιφέρεια - τουριστικό προορισμό μπορεί να συνδυαστεί με την ποιοτική ανάδειξη των αρχαιοτήτων που υπάρχουν στον Δήμο Βέροιας (Αρχαιολογικό και Βυζαντινό Μουσείο, Αρχαίο Τείχος, Ρωμαϊκή Οδός, Εβραϊκή συνοικία, Βήμα Αποστόλου Παύλου, κ.α.).
 Να προβληθούν τα σημαντικά ευρήματα της Λευκόπετρας, τα οποία καλύπτουν μία μεγάλη χρονική περίοδο που ξεκινάει από την Εποχή του Σιδήρου και φτάνει ως τα Ρωμαϊκά χρόνια!
Επίσης ν’ αναδειχθούν τα πολύ σημαντικά αρχαία ορυχεία εξόρυξης πωρόλιθου που βρέθηκαν στα Ασώματα.
Αξιοποιούμε ό,τι έχει ο Δήμος μας. Έχουμε πλούσια παράδοση. Δε χρειάζεται να ψάχνουμε για σωσίβια αλλού…
    Το θέμα της προσέλκυσης επισκεπτών μπορεί να γίνει σε συνεργασία με τα τουριστικά γραφεία της πόλης αλλά και με την ενημέρωση των εταιρειών που εκδίδουν στο εξωτερικό αλλά και την Ελλάδα τουριστικούς οδηγούς ώστε να κάνουν αναφορές και στη Βέροια.
      Στα πλαίσια της ποιοτικής ανάδειξης  είναι επείγουσα η κατασκευή  δημόσιων τουαλετών στις παραπάνω τουριστικές περιοχές καθώς και η καθημερινή επιμέλεια των χώρων πρασίνου (χόρτα, σκουπίδια, κλπ) σε συνεργασία με τις Κινήσεις Πολιτών που μπορούν να δραστηριοποιηθούν εθελοντικά.
Πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα έχουν ποιότητα και εμβέλεια ώστε να δημιουργούν παράδοση. Έμφαση στις μουσικές εκδηλώσεις.
Προτείνουμε να διοργανώνεται κάθε χρόνο ένα Φεστιβάλ Νερού, μεγάλης  διάρκειας, για όλο το Δήμο.
 Τα φεστιβάλ που γίνονται κατά καιρούς, στόχο πρέπει να έχουν να προετοιμάζουν και να προβάλουν τους ντόπιους δημιουργούς, ενθαρρύνοντας τους με ουσιαστικά κίνητρα.
 Η Βεργίνα να προβληθεί περισσότερο μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα που θα οργανώνονται στο Μουσείο και στους Αρχαιολογικούς χώρους.
      Οι  αθλητικές υποδομές της Βέροιας είναι ικανοποιητικές (ΕΑΚ, Γήπεδα Ραχιάς, Λαζοχωρίου, Ταγαροχωρίου, Γεωργιανών, κλπ) όμως υπάρχουν προβλήματα με την εύκολη πρόσβαση και περιθώρια βελτίωσης. Καταρχάς θα πρέπει να γίνει έλεγχος και αντικατάσταση όλων των αθλητικών υποδομών που έχουν τα σχολεία στο προαύλιο τους. Ένα άλλο σημείο βελτίωσης μπορεί να υπάρξει  στον τομέα της διαχείρισης των αθλητικών εγκαταστάσεων. Για παράδειγμα το Εθνικό Γυμναστήριο Μακροχωρίου. Προτείνουμε σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να αναβαθμιστεί η σχετική ιστοσελίδα και να μπορεί ο δημότης Βέροιας και γενικά το ευρύ κοινό να ενημερώνεται για τα προγράμματα που τρέχουν αλλά και να έχει τη δυνατότητα για το κλείσιμο γηπέδων π.χ. τένις ή ποδοσφαίρου 5Χ5.
 Επιτέλους να κατασκευασθεί το κολυμβητήριο το οποίο μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης για τη νεολαία της περιοχής.
      Μπορούμε  με απλές ενέργειες  έστω και  αν εμπλέκονται και άλλοι φορείς να κάνουμε καλύτερη την καθημερινότητα των δημοτών.

     Απασχόληση-Ανεργία- Κοινωνική πολιτική
Ερευνά για τη φτώχεια στο Δήμο μας, αλληλεγγύη για ανέργους και κοινωνικά αποκλεισμένους.
Έμφαση στις κοινωνικές υποδομές. Έργα για ΑΜΕΑ, πεζοδρομήσεις, ράμπες, ανελκυστήρες.
Ο Δήμος να συμβάλει στην επαναλειτουργία εργοστασίων, που κινδυνεύουν να κλείσουν, από τους ίδιους τους εργαζόμενους, στη δημιουργία παραγωγικών και καταναλωτικών συνεταιρισμών, στην κοινωνική στήριξη των τοπικών αγορών, σε εθελοντικές υπηρεσίες κοινωνικής εργασίας, τα ιατρεία, τα κοινωνικά κέντρα   διάδοσης της γνώσης κ.λπ.
Μπορεί να λειτουργήσουμε  δημιουργικά, να είμαστε κοινωνικά χρήσιμοι και πολιτικά ανταγωνιστικοί στο σύστημα,  πρωτοστατώντας σε αγώνες και ταυτόχρονα συμβάλλοντας στην κοινωνική αυτοργάνωση με τρόπους που πλήττουν οικονομικά και αξιακά πρότυπα του συστήματος.

Oι συνοικίες της πόλης δεν ενημερώνονται για τις πολιτιστικές, κοινωνικές και πολιτικές εκδηλώσεις της πόλης.
Ενημερώνονται μόνο οι κάτοικοι του ευρύτερου κέντρου .
    Προτείνουμε να συγκεντρώνονται όλα τα δεδομένα που αφορούν εκδηλώσεις του επόμενου μήνα και να τυπώνονται σε φυλλάδια που με κάποιον τρόπο θα φτάνουν στις συνοικίες.   
    Αυτό θα είναι ένα κίνητρο πολύ σημαντικό για τους κατοίκους των συνοικιών και κυρίως για τους νέους . Μπορεί να συμβάλει στην αφύπνιση της δημιουργικότητας.


Τουρισμός-Πολιτιστική κληρονομιά
Αρχαιολογικός και Θρησκευτικός τουρισμός. Σύνδεση Βήματος Α. Παύλου με Μεντεσέ, με σχολείο, με Βυζαντινό μουσείο και με Αρχαιολογικό μουσείο.
Εβδομάδα παρουσίασης έργου όλων των φορέων της πόλης ( Ωδείων, σχολών χορού κλπ).

Ο ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Η Ημαθία χαρακτηρίζεται από τα μοναδικά πλεονεκτήματα:
 1)Τη μικρή απόσταση από Θεσσαλονίκη και εθνική οδό Αθήνας Θεσσαλονίκης, την Εγνατία οδό.
 2) Από τα δυο χιονοδρομικά κέντρα  ΣΕΛΙΟΥ κ ΤΡΙΑ –ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑΔΙΑ και εν μέρει αυτό του Ελατοχωρίου-Ριζωμάτων.
 3) Από τους αρχαιολογικούς χώρους  ΒΕΡΓΙΝΑΣ, ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΛΕΥΚΑΔΙΑ κλ.π
 4) Από θρησκευτικά μνημεία όπως το Βήμα του Α. Παύλου, οι βυζαντινές εκκλησίες, η παναγία Σουμελά, Μονή Προδρόμου και Μουτσιάλης κ.λ.π.
 5) Από φυσικά μνημεία και ομορφιές όπως το ΒΕΡΜΙΟ & ΠΙΕΡΙΑ  το ΔΕΛΤΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ , ΛΙΜΝΕΣ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ
6) Από μια ευρεία παραγωγική βάση στον πρωτογενή τομέα ιδιαίτερα στα τρόφιμα (φρούτα-λαχανικά, κρασιά, τυροκομικά, κρέατα κ.λ.π) .
7) Από μια ικανοποιητική  αν και άναρχη υποδομή κλεινών και χώρων εστίασης. Απαιτείται η συνεργασία της μιας μονάδας με την άλλη. Δεν εφαρμόζεται το Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας παρότι αποτελούσε ορό ένταξης στα επιδοτούμενα επενδυτικά προγράμματα (ΟΠΑΑΧ και leader). Δεν  χρησιμοποιούνται  τοπικά προϊόντα τρόφιμα  δεν έχουν ένα φορέα ή μια μορφή συντονισμού ενιαίας έκφρασης . Τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο και δεν γίνεται στην χώρα μας και στο Δήμο μας. Έρχονται πολλές χιλιάδες επισκέπτες στα χιονοδρομικά της Ημαθίας από ολόκληρη την Ελλάδα .
Πόσοι κατανάλωσαν και  γνώρισαν τα τοπικά μας προϊόντα (κρέατα, τυροκομικά, ποτά, φρούτα μήλα , λαχανικά, την μοναδική κομπόστα, ζυμαρικά, δημητριακά, κ.α.) επώνυμα και αρκετά βραβευμένα   για να ψωνίσουν φεύγοντας αλλά να τα ζητούν  και στις αγορές όπου κατοικούν; Πρέπει οι ιδιοκτήτες αλλά και οι ασχολούμενοι με τους χώρους εστίασης να προχωρήσουν στην πιστοποίηση της ελληνικής κουζίνας, να κατανοήσουν ότι τους επισκέπτες τουρίστες ιδιαίτερα του εναλλακτικού τουρισμού τους ενδιαφέρει σημαντικά  η τοπική διατροφική κουλτούρα και τα παραγόμενα τοπικά τρόφιμα και είναι βασικός λόγος να ξαναέρθουν πέρα από την σημασία ενίσχυσης των τοπικών παραγωγών. Μεταφορές-Συγκοινωνίες.
-Δημιουργία γραμμής  ορεινού τραίνου στα Πιέρια  και το Βέρμιο.
-Αξιοποίηση της κοίτης Τριποτάμου με δημιουργία περιπατητικών διαδρομών και χώρων αναψυχής.
-Δημιουργία ορεινών δρόμων για επικοινωνία όλων των ορεινών χωριών μεταξύ των και ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού με δημιουργία ορεινών περιπατητικών διαδρομών
-Αξιοποίηση των χώρων και κτηρίων του Β΄ Σώματος Στρατού. Δημιουργία οργανωμένου ποδηλατικού πάρκου στο ένα  στρατόπεδο (όταν επιτευχθεί η παραχώρησή του στον Δήμο) με διαδρομές αναψυχής πολλών επιπέδων και μορφών.
Ενίσχυση πολιτιστικών συλλόγων που αποδεδειγμένα παράγουν εξαιρετικό έργο.

Αστική Κινητικότητα  -Συγκοινωνίες
 Προτεραιότητα στις συγκοινωνίες, στον προαστιακό σιδηρόδρομο που θα συνδέει με Θεσσαλονίκη, τα  Πανεπιστημιακά τμήματα και  τη Βεργίνα, Mini bus και στρατηγικά ελαφρύ ΤΡΑΜ που θα ενταχθεί στα σχέδια  εγκατάστασής του στη Θεσσαλονίκη.
Το  θέμα της μετακίνησης ανθρώπων και  αγαθών στα όρια του  Δήμου αλλά και διαδημοτικά έχει αναδειχθεί ως ένα από τα κορυφαία θέματα που  θα πρέπει να λύσει η νέα διοίκηση του Δήμου Βέροιας.
Σίγουρα δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις αλλά και δεν γίνεται να αλλάξει  τίποτα χωρίς να αλλάξουμε κάτι στην καθημερινότητά μας.
Τα  αίτια αυτής της «συμφόρησης» που παρουσιάζεται σε όλους σχεδόν τους αστικούς Δήμους της χώρας μας  έχει κυρίως να κάνει με δύο παράγοντες:
α) την αύξηση του ποσοστού ιδιοκτησίας ΙΧ τα τελευταία 20 χρόνια,
 β) τον τρόπο χρήσης  του ΙΧ από τους κατοίκους του  Δήμου.
Υποστηρίζουμε πως αυτό πρέπει να αλλάξει με σταδιακή μείωση της χρήσης του ΙΧ κυρίως στις «άχρηστες» μετακινήσεις που θα μπορούσαν απλά και χωρίς κόπο να γίνουν με τα πόδια, το ποδήλατο ή τις αστικές και γιατί όχι δημοτικές συγκοινωνίες.
Μέτρα που θα μπορούσαν να παρθούν σήμερα:
να διαπλατυνθούν όλα τα πεζοδρόμια στο ελάχιστο ελεύθερο πλάτος που προβλέπει ο νόμος, με σταθερά εμπόδια (αλλά όχι κάγκελα) για προστασία τους από την  κατάληψη από τα ΙΧ.
να κατασκευαστούν επιπλέον πεζόδρομοι σε τμήματα οδών των συνοικιών (Καλλιθέας, Προμηθέα , Εργοχωρίου, κ.α.) για δημιουργία ολοκληρωμένου Δικτύου πράσινης μετακίνησης, συνδυασμένων με “πόλους έλξης μετακινήσεων” όπως πάρκα και αρχαιολογικοί χώροι, αλλά και σχολεία, πλατείες και κοινωνικά – οικονομικά κέντρα.
να διευρυνθούν τα πεζοδρόμια στις διασταυρώσεις, σε όλο το χώρο όπου βάσει του ΚΟΚ δεν επιτρέπεται η στάθμευση. Η κατασκευή διαβάσεων να γίνει αρχικά στο κέντρο και αργότερο παντού για συνεχή και ανεμπόδιστη κίνηση στα παιδικά καροτσάκια και τα άτομα με κινητικά προβλήματα και να δοθεί μεγάλο βάρος στη συντήρηση των διαβάσεων και της περιφρούρησης των χώρων των πάρκων με διαφανείς διαδικασίες.
Να φέρει ο Δήμος Βέροιας την Αστική ευθύνη για κάθε ατύχημα από κακή κατάσταση του πεζοδρομίου ή παράνομη κατάληψή του.
Προτείνουμε τον εμπλουτισμό των μέσων  μετακίνησης που έχουν στη  διάθεση τους οι κάτοικοι του  Δήμου. Μικρά αστικά τα οποία θα κινούνται με υγραέριο και ελαφρύ Τρόλεϊ-Τραμ που θα διασχίζει την πόλη ενταγμένο στο πρόγραμμα για αντίστοιχο στη Θες/νίκη. Ο πιο προφανής, φθηνός και με τα περισσότερα οφέλη είναι η  ισότιμη με το ΙΧ παρουσία του ποδηλάτου  στους δρόμους του  Δήμου.
Η  σημερινή κατάσταση είναι η παντελής απουσία λωρίδων ποδηλάτου   από  την πόλη της Βέροιας. Η πρόταση  μας για την είσοδο του ποδηλάτου  στην πόλη της Βέροιας συνοψίζεται  στα ακόλουθα σημεία:
Δημιουργία της «τουριστικής» διαδρομής που θα ενώνει αρχαιολογικούς χώρους (Βεργίνα, Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας, Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας, Βήμα του Α. Παύλου κ.α.).
-Δημιουργία συνοικιακών ποδηλατοδρόμων που θα οδηγούν στο κάθε σχολείο της περιοχής. Στόχος είναι να δώσουμε ένα ασφαλές πέρασμα στα παιδιά για να μάθουν να χρησιμοποιούν τα εναλλακτικά μέσα μετακίνησης.
 Οι  παραπάνω είναι μερικές από τις  προτάσεις που θα πρέπει να εξεταστούν από ειδικούς επιστήμονες για  να μπορέσει επιτέλους να μπει στη  ζωή μας το ποδήλατο.
Σε  μία χώρα με 320 ημέρες το χρόνο ηλιοφάνειας  οι συνθήκες για τη χρήση του ποδηλάτου  είναι ιδανικές σχεδόν όλο το χρόνο. Ταυτόχρονα με τις παραπάνω προτάσεις θα μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε τη νέα γενιά  στην χρήση του ποδηλάτου αλλά και να βελτιώσουμε το επίπεδο  υγείας των κατοίκων της πόλης.
Η πόλη της Βέροιας έχει το προνόμιο να έχει σημαντική εμπορική και αγροτική δραστηριότητα αλλά και σχετικά  μικρό μέγεθος. Έτσι αρκετές  τοπικές  μετακινήσεις  θα μπορούσαν να γίνει και με τα πόδια. Για να γίνει  όμως αυτό θα πρέπει πρωταρχικά να διευκολυνθεί η μετακίνηση αλλά και να καλλιεργηθεί κουλτούρα πεζών.
 Ένας  εξίσου σημαντικός άξονας είναι αυτός της αναδιοργάνωσης της τροφοδοσίας των εμπορικών καταστημάτων της περιοχής. Σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Βέροιας θα πρέπει να αποφασισθεί συγκεκριμένο ωράριο στο οποίο θα μπορούν τα καταστήματα να ανεφοδιάζονται, ειδικά στο πεζοδρομημένο κέντρο ή στην οδό Μητροπόλεως.  Σε σχέση με χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων(Parking) .
Αεροδρόμιο για την άμεση προώθηση των αγροτικών προϊόντων στην Αλεξάνδρεια ή την περιοχή του Κλειδίου. ;
     Νέες τεχνολογίες
Η αξιοποίηση του διαδικτύου στην ανάδειξη προβλημάτων, στην επικοινωνία με τους  πολίτες, στην έκφραση  γνώμης και στη λήψη αποφάσεων τοπικής σημασίας.
-Δωρεάν ασφαλές internet για όλους τους δημότες
     Μετανάστες
Στη  Βέροια συνυπήρξαν και άνθησαν κατά καιρούς διαφορετικές  πολιτισμικές κοινότητας ανθρώπων.  Σήμερα μπορεί  να συνεχίζει αυτή η δημιουργική συνύπαρξη με την ομαλή ένταξη των μεταναστών στην κοινωνική ζωή της περιοχής. Θέλουμε ανοικτή και πολυπολιτισμική πόλη.
     Λειτουργία οργάνων του Δήμου τη Συμμετοχικότητα
Ως ενίσχυση της άμεσης δημοκρατίας με στόχο τη διαφάνεια θα μπορούσε να είναι η συμμετοχή των πολιτών σε ανοικτές θεματικές επιτροπές στο πλαίσιο του Δήμου.
      Μια τέτοια συμμετοχή δεν δικαιώνει  μόνο όσους πιστεύουν στις αξίες  της άμεσης δημοκρατίας, αλλά αναβαθμίζει τη λειτουργία των  Δήμων και από καθαρά πρακτική άποψη κατοχυρώνοντας μεγαλύτερο βαθμό διαφάνειας και  δημόσιου ελέγχου, ανάλογο με το ποσοστό εκείνων που παρακολουθούν στενά τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και εκπαιδεύοντας μεγάλο αριθμό πολιτών στη λειτουργία και τις απαιτήσεις της αυτοδιοίκησης, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες να προέλθουν από αυτούς ικανοί και πολυεπίπεδα μορφωμένοι αιρετοί.
      Μέτρα που θα μπορούσαν να παρθούν σήμερα:
      -Όλες οι αποφάσεις, οι συνεδριάσεις και οι διαδικασίες στο Δήμο να είναι προσιτές  στους πολίτες από το διαδίκτυο.
      -Η διαβούλευση με τους πολίτες, διαδικτυακή ή με ηλεκτρονικά συστήματα σε δημόσιους χώρους, να γίνει βασικό στοιχείο της  λειτουργίας των Δήμων.
      -Απευθείας συμμετοχή των πολιτών στις τοπικές τους υποθέσεις. Υπογραφές σημαντικού  αλλά ρεαλιστικού ποσοστού πολιτών  πρέπει να αρκούν για τη διεξαγωγή τοπικού δημοψηφίσματος, αυστηρά για αρμοδιότητες του Δήμου.       Ενεργοποίηση των   διατάξεων που προβλέπουν υποχρεωτική συζήτηση στο δημοτικό ή διαμερισματικό συμβούλιο για αιτήματα ή προτάσεις 25 τουλάχιστον πολιτών. Απαραίτητη είναι επίσης πρόβλεψη και για δημοψηφίσματα σε επίπεδο δημοτικού διαμερίσματος ή γειτονιάς.
      -Συνοικιακές συνελεύσεις και συμβούλια γειτονιάς, που προβλέπονται ήδη από τη νομοθεσία  χωρίς ουσιαστικά να λειτουργούν, χρειάζεται να αποκτήσουν πραγματική  υπόσταση, στα πλαίσια θεσμών όπως ο «συμμετοχικός προϋπολογισμός» για τις επενδύσεις και τα έργα του δήμου ή τα «τοπικά σχέδια βιωσιμότητας».
Ο αριθμός των υποψηφίων ενός συνδυασμού και το παράβολο για την υποβολή υποψηφιότητας θα πρέπει να μειωθεί προκειμένου να ενθαρρύνεται το δικαίωμα συμμετοχής των νέων ανθρώπων στα κοινά και να μην αντιμετωπίζεται η υποψηφιότητα ως ανεπιθύμητη επιβάρυνση των δημόσιων οικονομικών.
  
Για Τα Δικαιώματα Των Ζώων
 Ο σεβασμός για τις άλλες μορφές ζωής είναι δείκτης για τις  αξίες του πολιτισμού μας. Τα ζώα που ζουν στις πόλεις και στην ύπαιθρο έχουν ανάγκη από καταφύγιο, τροφή αλλά και αποφυγή κάθε απάνθρωπης μεταχείρισης. Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν να έχουν πολύπλευρο ρόλο σε συνεργασία με τις διάφορες Μ.Κ.Ο. και φορείς που ασχολούνται με θέματα ζώων. Μέτρα που θα μπορούσαν να παρθούν σήμερα:
Έλεγχοι για τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων.
Τερματισμός των εκθέσεων με ζώα που παραβιάζουν τις προδιαγραφές για τη στοιχειωδώς ανεκτή διαβίωση των ζώων.
Μέτρα κατά της θανάτωσης ζώων με δηλητηριασμένα δολώματα «φόλες». Περιορισμοί διακίνησης στις ουσίες που χαρακτηρίζονται τοξικές από τον ΕΟΦ και το Γενικό Χημείο του Κράτους, καταγραφή των στοιχείων των αγοραστών, ολική απαγόρευση για όσες ουσίες δεν είναι απόλυτα απαραίτητες για άλλες χρήσεις.
Να λειτουργούν οι  υπηρεσίες του δήμου με συνολική ευθύνη για τα θέματα ζώων, όπως ορίζει ο Νόμος 3170/2003. Συνεργασία με τις επίσημες φιλοζωικές οργανώσεις  σε θέματα του Δημοτικού Κυνοκομείου(π.χ. στις επιτροπές παρακολούθησης για προγράμματα στείρωσης αδέσποτων).
Ευαισθητοποίηση των κηδεμόνων ζώων, σε συνεργασία με τις ζωοφιλικές οργανώσεις, για την καθαριότητα και την  υγιεινή των δημόσιων χώρων της πόλης (Ειδικοί χώροι).
 Ίδρυση περιφερειακού Κέντρου Περίθαλψης Άγριων Ζώων στον Αλιάκμονα, σε δημοτικό χώρο, σε συνεργασία με τοπικές μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.
Μαθήματα φιλοζωίας και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στα σχολεία της Βέροιας, με συνεργασία με της Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, που παράλληλα με την προώθηση της φυτικής διατροφής. Διάθεση χορτοφαγικών υγιεινών επιλογών στα κυλικεία των σχολείων της πόλης.
 Η προώθηση του εθελοντισμού μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά τις υπάρχουσες δομές όπου υπάρχει άμεση ανάγκη από εθελοντική προσφορά.
     Eπίλογος

Δώσαμε σημαντικούς αγώνες σε περιβαλλοντικά και  οικολογικά μέτωπα, αναδεικνύοντας  τη ληστρική επιδρομή  στους δημόσιους χώρους και το φυσικό περιβάλλον. Σήμερα  μπορούμε να δώσουμε μάχες ώστε να μην λειτουργήσει  «η πράσινη ανάπτυξη», ως  νέα περιοχή απλά και μόνο άντλησης κερδών  στους τομείς της ενέργειας, της διαχείρισης των απορριμμάτων, της τουριστικής εκμετάλλευσης και της  καταστροφής περιοχών εξαιρετικού φυσικού κάλλους κ.λπ.

Η Τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού αλλά και οι αντίστοιχοι φορείς  επιμελητήριο, εμπορικός σύλλογος, συνεταιρισμοί ,παραγωγικοί φορείς, δεν ασχολούνται  με τα αναπτυξιακά προβλήματα στην παραπάνω λογική της αειφόρου ολοκληρωμένης ανάπτυξης με κοινό στρατηγικό στόχο. Ο μεμονωμένος ιδιώτης  οφείλει να ενταθεί και λειτουργήσει  στην υλοποίηση του στόχου που έχει χαραχτεί.   Για την επίτευξη των παραπάνω χρειάζεται επίσης  επανακαθορισμός του ρόλου των Αναπτυξιακών Εταιρειών μέσα από δημόσιο ανοιχτό  διάλογο. Αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης μέσα από τους επιστημονικούς φορείς (Τεχνικό Επιμελητήριο, Οικονομικό Επιμελητήριο, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο κ.λ.π) τα όποια θεσμικά και συνταγματικά είναι σύμβουλοι της πολιτείας. Δυστυχώς τόσο οι κυβερνήσεις όσο και οι τοπικές αρχές π.χ. για ΧΥΤΥ προκλητικά αγνοούν.
Σταθεροί και ενισχυμένοι πόροι για ΤΑ.
Ούτε ένα Ευρώ να μην χαθεί σε προμήθειες, αναθέσεις, μίζες κλπ.

Κάποια έργα πάντα γίνονται, από όλους έστω και με δανεικά λεφτά. Έργα συνήθως της τελευταίας στιγμής με προεκλογικές σκοπιμότητες, σε κεντρικά μάλιστα σημεία  που αναφέρονται συνήθως στον καλλωπισμό.

Σημασία όμως έχει τα έργα και οι παρεμβάσεις  να παρακολουθούν να ανταποκρίνονται , να προλαβαίνουν τις ανάγκες των ανθρώπων, να γίνονται στην ώρα τους και όχι να υπηρετούν ανάγκες συγκυριακές, ανάγκες ημετέρων και κάποιων εργολάβων ( Βλέπε πόσο υποκριτική είναι η στάση τους απέναντι στη θέση 12 για το ΧΥΤΥ )
 Να εντάσσονται σε ένα γενικότερο σχεδιασμό, σε ένα γενικότερο όραμα για την περιοχή που θα συμβάλει σταθερά στην οικονομία του τόπου, θα αναβαθμίζει το περιβάλλον και τις υποδομές.

Για την αξιοπιστία ενός προγράμματος σημασία έχει η λογική -το πνεύμα που το συνοδεύει, οι κοινωνικές δυνάμεις οι οποίες το στηρίζουν.
Η συνολική συμπεριφορά-στάση  της ομάδας πολιτών ή της ομάδας εξουσίας ( πόσο ειλικρινή λόγο διατυπώνει, πόσο γνωρίζει) η οποία το διακηρύσσει, το υιοθετεί και το προωθεί.

Ετικέτες ,

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφή σε Σχόλια ανάρτησης [Atom]

<< Αρχική σελίδα